השאירו פרטים ואנו נדאג לחזור אליכם בהקדם

המדריך המלא למנהלי עיזבונות

המדריך המלא למנהלי עיזבונות

האדם הוא בר חלוף, ועזיבת החיים היא חלק מובנה מהחיים עצמם .

בשלב מסוים בחייו כל אחד מאיתנו נועד להיחשף למותו של קרוב משפחה יקר כמובן שאנו זקוקים לזמן ההתאוששות הראוי בכדי לעכל ולהתאבל ובכל חברה ינתן לנו הזמן הזה ללא טרדות חיצוניות וענייני יום-יום .

אבל כעבור תקופת ההתאבלות, אנו נזכרים כי בעוד שיקירינו עזב את העולם הזה, ענייניו בעולם שלנו נותרים עומדים וקיימים פעמים רבות עלינו מוטל להסדיר את ענייניו הגשמיים או לדאוג שימונה אדם שיעשה זאת .

אך גם אם המשימה שבפנינו היא קשה וריגשית, כגון מכירת חפצים בעלי ערך סנטימנטלי או ביצוע פינוי עיזבון לבית בו גרו בכדי שניתן יהיה להשכיר או למכור אותו, אנו עדיין נדרשים לה מדריך זה נועד כדי לתת את ההבנה כיצד מטופל עיזבונו של הנפטר על ידי מנהל עיזבון, ובעת הצורך כיצד יבוצע פינוי עיזבון על ידיו .

עיזבון הוא כלל הנכסים והרכוש שהיו לאדם בחייו וסך כל החובות והזכויות שמתקיימות על הרכוש והנכסים .

בכך נכללים חשבונות בנק, השקעות, חפצים, נכסי מטלטלין ונכסי נדל"ן אם זאת זכויותיו של נפטר מחוזה ביטוח, קרן פנסיה וקופת גמל, אינם נכללים בעיזבון וזאת על אף היותם נכסים של הנפטר .

עזבונו של אדם שנפטר נועד לתשלום כל חובותיו אם יש כאלו, ויתרתו מחולקת בין הזכאים לירושה על פי הוראות הצוואה במידה שצוואה שכזו אינה קיימת, החלוקה מתבצעת לפי הוראות חוק הירושה שקובע מי הזכאים במצבים שונים .

תהליך זה ינוהל על ידי מנהל עיזבון
.

מיהו מנהל העיזבון ומה תפקידו

כאשר הנפטר מותיר אחריו נכסים חובות וזכויות, מנהל עיזבון ממונה כדי לנהל, לרכז ולטפל בהם כדי לשמור על האינטרסים של הנושים והזכאים לנכסיו של הנפטר .

לפי כך מנהל עיזבון אינו יכול להיות אחד מבעלי האינטרסים האלו בהתאם, תפקידו של מנהל עזבון הוא לכנס את הנכסים, לשלם את כל החובות לנושים ולחלק את יתרת העזבון ליורשים המוגדרים .

לרוב מדובר באדם שהוגדר על יד הנפטר בתקופת חייו כאשר ביצע מתן צו ירושה או צוואה, אך במקרים מסוימים כאשר לא הוגדר בשלב המדובר, הוא מוגדר לאחר מותו של הנפטר לבקשת הזכאים והנושים או לפי החלטת בית המשפט במקרה כזה, מנהל העזבון יכול להיות כל אדם שלא הוזכר בצוואה כדי לבטל ניגוד אינטרסים, וכל הנהנים בצוואה מסכימים על מינויו למנהל עיזבון .

במידה ואין צוואה, אזי מדובר באדם שעליו הסכימו כל היורשים החוקים כמו כן מנהל העזבון אחראי על העיזבון כולו אל מול כלל היורשים, כיוון שאין אפשרות למנות מנהל עיזבון חלקי, או שפועל מטעם חלק מהיורשים בלבד .

מה עושה מנהל עיזבון ולמה הוא נדרש

עשייתו של מנהל העיזבון מתחלקות בין פעולות בעלות אופי משפטי מובהק כגון הגשת בקשות לבית המשפט, לבין פעולות בעלות אופי מנהלי כגון תשלום חובות העיזבון, חלוקת העיזבון בין היורשים, פינוי עיזבון במידה וישנם חפצים שאין להם יורש ודורש ועוד .

החלק המנהלי בעבודתו דורש ממנו ירידה לפרטי פרטים בכדי לממש את החובות והזכויות על הרכוש והנכסים כאשר הוא מנהל את פינוי העיזבון, הוא צריך לקחת בחשבון שאם יש צורך להשכיר או למכור דירה בשם הנפטר, הוא יהיה זה שיטפל בפינוי הדירה מחפצים על ידי שכירת חברה לפינוי עיזבונות .

במקביל הוא נדרש לעשות זאת תוך התחשבות מירבית ברגשות קרובי משפחת הנפטר, שמצד אחד מבינים את הצורך לפנות חפצים מיותרים כדי למכור או להשכיר את הדירה, אך מתקשים לעיתים להתנתק מהחפצים השונים אם כן מנהל עיזבון יעיל ידרש להיות בעל יכולת משפטית להתנהלות מול בתי המשפט, בעל יכולת ניהולית לניהול פעולות מכירה, פינוי עיזבון וחלוקה רכוש, וגם בעל יכולת לגלות אמפטיה בעבודתו עם קרובי הנפטר .

הוצאות ניהול עיזבון ושכרו של מנהל עיזבון

מובן מאליו שעשייתו של מנהל העיזבון זוכה לתגמול כלכלי ככל עשייה .

הוצאות שכרו חלות על העיזבון עצמו והן משולמות לו בתום מטלותיו, לרוב לאחר קיום צוואה וטיפול בהוצאות לוויה למנהל העיזבון ניתן שכר עבור כל הפעולות המנהליות והמקצועיות שהן חלק בלתי נפרד מהתפקיד שהוא אמור למלא .

על כן אם הוא מפריט חלק מביצועיו לבעל מקצוע אחר כגון עורך דין או רואה חשבון אין זה אומר שיתאפשר לו לשלם להם מעבר לשכרו לעומת זאת הוצאות נלוות לתפקידו של מנהל העיזבון כמו תשלום אגרות ממומנות מהעזבון .

פינוי עיזבון הינו דוגמא להוצאה שמצד אחד נכללת בתחום אחריותו אך אינה נחשבת כחלק בלתי נפרד מתפקידו ועל כן חשוב לתת לו את האפשרות לטפל בפינוי עזבון בצורה הנכונה עם הבנה כי ההוצאה תחול על העיזבון עצמו .

אופן בחירת חברה לפינוי העיזבון על ידי מנהל עיזבון

בהקשר לניהול פינוי עיזבון, אנו מבינים שמצד אחד על מנהל העיזבון לראות את המטרה הסופית – השכרת או מכירת הדירה כדי לממש חובות וזכויות עליה כנכס, ואם זאת יש חשיבות לראיה רחבה ומפורטת – התחשבות ברגשות משפחת הנפטר, פינוי יעיל ונכון של החצפים המיותרים, ויצירת סדר וניקיון בדירה בתום הפינוי בכדי שיתאפשר למכור או להשכיר אותה .

תפקידו של מנהל העזבנות למצוא את הגורם המקצועי שיממש את כל אלו בשמו כאשר ידרש לאתר חברה הנותנת שירות פינוי עיזבונות יהיה עליו לאתר חברה בעלת ותק בעבודה המוכיח ניסיון, ומבטיח שהפינוי יתבצע באופן איכותי כפי שכבר בוצע פעמים רבות בעבר .

כמו כן, מנהל העיזבון יצטרך לאתר חברה בעלת מומחיות בסוג הפינוי הנדרש בהתאם לסוג החפצים שיש צורך לפנות מהדירה, סוג הדירה, ושטח האיחסון, שהרי פינוי רהיטים מדירת שני חדרים בקומה שמינית, אינו כפינוי חפצים מבית צמוד קרקע כמו כן, מנהל העיזבון יאלץ לקחת בחשבון שעליו להכין את הדירה למכירה או השכרה ועל כן בתום תהליך הפינוי ידרש ניקיון, צביעה ויתכן שאף חיטוי .

מתוך ראייה זו יהיה עליו לקחת חברת מתאימה שמבצעת עבודות אלו
.

נקודות חשובות באופן פינוי עזבון להתייחסות מנהל העיזבון

מנהל העיזבון יצרך לוודא שכל המוסכם בחוזה כגון עלויות, זמני עבודה, רשימת פריטים לפינוי ואופן עבודה, יהיו תואמים לאינטרסים שלו אל מול העזבון והאינטרסים של מוטבי העיזבון .

אם יש זמן יעד להשכרת הדירה, או אם יש צורך למיין פריטים כדי לתת לקרובי המשפחה אפשרות לקחת אותם, הדבר צריך להתבטא ולהיות מסוכם מראש כמו כן מנהל העיזבון יצטרך לקחת בחשבון שעלות פינוי החפצים היא כ 1000 ש"ח למכולה מלאה בציוד מפונה .

מכיוון שמדובר בחפצים של תקופת חיים שלמה של אדם הנפטר, מדובר לרוב בכמות גדולה של חפצים ועל כן יש להניח כי העלות הכוללת תהיה גבוהה מהמומצע מכיוון שהעלות היא הוצאה שתצא מהיעזבון עצמו נדרש לוודא שהמחיר הוגן לתמורה .

לבסוף, מנהל העיזבון צריך לקחת בחשבון שחברת פינוי העזבונות צריכה לשמור על הסביבה ולבצע פינוי של כלל החפצים בהתאם למקום המוגדר להם בחוק כל חריגה מכך עלולה לפגוע בניקיון הסביבה ובהתאם לגרור קנסות שיוטלו על מנהל העזבון והעזבון עצמו .

על כן בתור מנהל האינטרסים של העיזבון, על מנהל העזבון לוודא שהחברה מתחייבת בחוזה לשאת באחריות לניקיון הסביבה ולפינוי כחוק, כך שלא יחשוף את עצמו ואת העיזבון לקנסות
.

form-img
  • קדימה צרו איתנו קשר

    שירות הלקוחות שלנו מחכה לסייע לכם
    בכל נושא ועניין למידע נוסף: 03-9240718

    או השאר פרטים ונחזור אלייך בהקדם:


פינוי תכולת דירה

אם נתקלתם במצב שבו רכשתם דירה עמוסה בחפצים, או ירשתם דירה עמוסה ומלאה וברצונכם לפנות את התכולה שבה, זה הזמן לקרוא לשירות של הצוות של שי פינוי תכולת דירה. התקשרו עכשיו או קראו עוד....


פינוי ירושות | פינוי ירושה

ירשתם דירה? היא עמוסה בחפצים מיותרים? השירות של שי לפינוי ירושה או פינוי ירושות הוא השירות אותו אתם צריכים. אנחנו מגיעים, מפנים ומנקים אחרינו משאירים דירה שקל למכור!


פינוי חפצים

הבית עמוס בחפצים מיותרים? יש לכם במשפחה אגרן כפייתי? הזמינו שירות פינוי חפצים של מומחה פינוי דירה, וכבר מחר יהיה מקום בבית לרהיטים חדשים. אנחנו מגיעים, מפנים ומנקים בתוך דקות!


פינוי רהיטים

הבית עמוס ברהיטים ישנים ללא שימוש? הזמינו שירות פינוי רהיטים של מומחה פינוי דירה, ונשמח להגיע ולפנות כל רהיט בכל מצב, נותיר בית נקי ונעים למחיה.


האני מאמין שלי

חברת מומחה פינוי דירה היא חברה וותיקה ומנוסה החיה את עולם הפינוי מדי יום ומדי שעה. את האהבה והמסירות למקצוע


פינוי אגרנות כפייתית

אבא, אח, בן משפחה או שכן סובל מבעיה של אגרנות כפייתית? הבית עמוס פסולת ומזוהם? אנחנו לא בוחלים בכל סוג של פסולת אגרנות כפייתית, ונשמח להגיע לפנות ולנקות את הדירה.


פינוי מחסן | פינוי מחסנים

המחסן עמוס בתכולה ופסולת? מומחה פינוי דירה מבצעים ביעילות פינוי מחסנים עמוסים תכולה ולכלוך, ומותירים לכם מחסן נקי ונוח לשימוש. פינוי מחסן מבצעים רק אצל המומחה!


פינוי מקלט | פינוי מקלטים

המקלט שלכם עמוס פסולת וזבל? זה הזמן לפנות אותו! הזמינו שירות של פינוי מקלטים של מומחה פינוי דירה, ושימרו על הביטחון שלכם ושל משפחתכם. פינוי מקלט הכרחי בימינו, התקשרו לפרטים.


פינוי דירה וניקיון

מומחה פינוי דירה, לא רק מפנים דירות מפסולת מכל סוג, אלא גם מנקים בשבילכם! פינוי דירה וניקיון, הוא הפתרון הטוב ביותר עבור אלו שירשו דירות ירושה עמוסות פסולת ולכלוך, מפנים ומנקים ומקבלים דירה ראויה למגורים.


פינוי מהגג

הגג עמוס פסולת וזבל? רוצים ליהנות מגג נקי מחפצים שישמש אתכם למסיבות ואירועים? זה הזמן לקרוא למומחה שיגיע ויבצע פינוי מהגג של הפסולת והלכלוך, ינקה ויסדר וישאיר לכם גג נקי ומוכן לשימוש


פינוי חצר | פינוי חצרות

החצר עמוסה בפסולת ושטויות? זה הזמן להתחיל ליהנות ממנה! הזמינו שירותי פינוי חצר של מומחה פינוי דירה, אנחנו מפנים חצרות ביעילות ובמהירות משאירים לכם חצר להתגאות בה.


פינוי מרפסת | פינוי מרפסות

המרפסת מלאה זבל ואתם לא נהנים ממנה? הזמינו שירות של פינוי מרפסות של מומחה פינוי דירה, ותתחילו ליהנות! אנחנו מבצעים פינוי מרפסת ולאחריו ניקיון יסודי, התקשרו אלינו עכשיו לפרטים


פינוי דירות מוזנחות

יש לכם דירה מוזנחת מלאה לכלוך וזבל שאף אחד לא רוצה לנקות? מומחה פינוי דירה מתמחה בפינוי דירות מוזנחות במיוחד, ולא בוחלים בכל סוגי הפסולת. התקשרו אלינו, אנחנו נפנה וננקה

ניקוי ספרים פסלים וחפצים מאבק ולכלוך

יש לכם ספרים ישנים מלאים אבק ולכלוך? פסלים וחפצים שפשוט אי אפשר לנקות אותם? זו משימה בשבילנו. פנו אלינו, אנחנו מתמחים בניקוי אבק ולכלוך מפסלים ספרים וחפצים

פינוי דירות אגרנות –כיצד?

אנחנו מתמחים בפינוי דירות אגרנות כפייתית עמוסות פסולת ולכלוך כמו בתמונה, אנחנו נשאיר את הבית נקי ונוח למגורים בשבילכם. התקשרו אלינו והזמינו השירות.

הופכים דירה מוזנחת לדירה מטופחת!

יש לכם דירה מוזנחת מאוד ועמוסה זבל ולכלוך? אנחנו נהפוך אותה לדירה נוחה ונעימה למגורים. מומחה פינוי דירה, הופכים דירה מוזנחת לדירה מטופחת!

תופעת איסוף חפצים מהרחוב

אבא, אמא, אח חבר או שכן אוספים חפצים מהרחוב והבית עמוס בשטויות וזבל, ואין אף חברת ניקיון שרוצה להתמודד עם הזוהמה? אנחנו הכתובת, התקשרו אלינו!